Bu sitenin size sunduu avantajlardan faydalanmak istiyorsanz ltfen ye olunuz.
       Anasayfa      Oyunlar      Fkralar      Yazlar      Hatralar      Soyaac      nternet      Top 10      Forumlar      S.S.S.      
Üye Giriþi
Nickname

ifre

Hala hesabnz yok mu? Hemen aabilirsiniz. yemiz olarak tema seebilme, yorum ayarlar ve isminizle yorum gnderme gibi avantajlara sahip olacaksnz.
Ana Menü
Konu Baþlýklarý

Erikdibispor
[ Erikdibispor ]

·2010 Futbol Turnuvasý
· FUTBOLCU VE ERÝKDÝBÝSPOR TARAFTARINA DUYURU...
·TURNUVA ve BÝLGÝ YARIÞMASI
Destekleyenler
Çalýþkan Group Biliþim San.Tic.Ltd.Þti. .:: Yucin Bilgisayar ::. Hair Design Center Onnur Avantaj Maðazalarý
[ Destekleyenler ]
Bir Resim Bir Hatýra
Murteza Bilgin (Yaylada)
Murteza bilgin
  YENÝ BÝR HÝZMET
Paynýk  ile ilgili materyallerZiyaretçi bildirdi: "ARTIK KÖY OKULUMUZUNDA BÝR WEB SAYFASI VAR.ERÝKDÝBÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU WEB SÝTEMÝZ HÝZMETE BAÞLAMIÞTIR,EMEÐÝ GEÇENLERE TEÞEKKÜRLER.EKSÝK BÖLÜMLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR. ELÝNDE OKULLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝ ve BELGE OLANLAR SÝTE YÖNETÝCÝSÝNÝN MAÝL ADRESÝNE GÖNDEREBÝLÝR. http://erikdibi.meb.k12.tr/ Dernek Yönetimi /Mustafa BAYANSAL . "
Gnderen: baskan Tarih: 19.01.2011 Saat: 18:55 (7549 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  Vefat Haberi
ÜyelerHemþehrimiz Durmuþ Hocaoðlu'nu Kaybettik...
Gnderen: baskan Tarih: 24.10.2010 Saat: 19:51 (8026 okunma)
(Devam... | 733 byte kald | yorumunuz? | Puan: 5)

  ESKÝ BAÞKAN - Veda...
Dernek
Deðerli arkadaþlar..
Yaklaþýk Beþ dönem (10 yýldýr) devam eden DERNEK BAÞKANLIÐI Görevimi yapýlan son KONGRE de aday olmayarak býraktým.
Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli önde olmayý seven biri olmama raðmen,bu 10 yýl beni ve ekibimi çok yordu...
BUNUN NEDENLERÝNÝ SÝZLER ÇOK ÝYÝ BÝLÝYORSUNUZ..
Oluþacak ilgi ve desteðinizle,Yeni yönetime baþarýlar diliyorum.

Artýk aileme ve iþime daha fazla zaman ayýrmam gerektiðinin farkýna vardým.
mb 
herkese selam ve saygýlarýmla
MUSTAFA BAYANSAL
Gnderen: baskan Tarih: 03.06.2010 Saat: 10:13 (5037 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  Duyuru: KONGRE
Dernek

GENEL KURUL ÝLANI

BAYBURT ERÝKDÝBÝKÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ

YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NDAN

Derneðimizin olaðan genel kurul toplantýsý 23 Mayýs 2010 Pazar günü, saat 13:00'de Dernek merkezimizin bulunduðu ... cad Barika sokak no :49 EYÜP/ÝST  adresinde aþaðýda yazýlý gündeme göre yapýlacaktýr.

Belirtilen gün çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 30 Mayýs 2010 PAZAR günü ayný gündemle; ayný yer ve saatte nisapsýz olarak yapýlacaktýr.

Sayýn üyelerin toplantýya katýlmalarý saygý ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

 

Gnderen: baskan Tarih: 07.05.2010 Saat: 10:58 (6181 okunma)
(Devam... | 1882 byte kald | yorumunuz? | Duyuru | Puan: 0)

  2010 Futbol Turnuvasý
ErikdibisporBayburt Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin organize ettiði Geleneksek Köyler Arasý Futbol Turnuvasýnýn bu yýl 10. su düzenleniyor. Biz de dernek olarak bu turnuvaya katýlma kararý aldýk.

TURNUVADAKÝ ÝLK MAÇ

ERÝKDÝBÝ (PAYNIK) KABAÇAYIR (Galisgavar)
TARÝH: 02 MAYIS PAZAR /ESENYURTNot:

http://www.bayburt.org.tr/turnuva/?part=urun&gorev=oku&id=68

http://www.bayburtgundem.com/Sayfa.php?Git=Foto&gid=21&sayfa=15

Gnderen: baskan Tarih: 28.04.2010 Saat: 11:04 (4894 okunma)
(Devam... | 963 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  GENÇLÝK KOLLARI SORUMLUMUZ SEÇÝLDÝ..
Gençlerimiz
 Bayburt Kültür ve Yardým Derneðimizin organize ettiði Etkinliklerde köyler arasý iletiþim için yönetimi temsilen etkin gençlerimizden olan AYTAÇ ÖZGÜL 27 mart 2010 da yapýlan yönetim kurulundaki oylama sonrasýnda yeni GENÇLÝK KOLLARI BAÞKANI mýz seçilerek köyümüzü STK larda temsil edecektir.Kendisine hayýrlý hizmetlerde baþarýlar diliyoruz.
Dernek Yönetimi

aytaç özgül

Gnderen: baskan Tarih: 28.03.2010 Saat: 21:00 (6166 okunma)
(Devam... | 1329 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  FUTBOL TURNUVASINA KATILIYORUZ.
GençlerimizBAYBURT KÜLTÜR VE YARDIMLAÞMA DERNEÐÝNÝN ORGANÝZE ETTÝÐÝ GELENEKSEL KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASININ 10. YILI MÜNASEBETÝYLE BÝZDE KATILMA KARARI ALDIK.
HAZIRLIK ÝÇÝN ÝLK ANTREMAN  YARIN(28 MART PAZAR)GÜNÜ BALAT TAKÝ SPOR TESÝSÝNDE SAAT 16,00 - 17,00 ARASI ÝLK ANTREMAN VE TAKIM OLUÞTURMA ÇALIÞMASI YAPILACAKTIR.TÜM FUTBOL SEVERLERÝN VE OYNAMAK ÝSYEN KÖYLÜLERÝMÝZÝ BEKLÝYORUZ.DERNEK BAÞKANI: MUSTAFA BAYANSAL
Gnderen: baskan Tarih: 27.03.2010 Saat: 22:05 (4981 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  Duyuru: KRAL KARADENÝZ TV DE BULUÞALIM...
MüzikZiyaretçi bildirdi: "KRAL KARADENÝZ TV DE "ERÝKDÝBÝ" GECESÝ YAPIYORUZ 
BAYBURT'LU SANATÇIMIZ DEVRAN'IN KRAL KARADENÝZ TV'DE HER HAFTA SALI GÜNÜ YAPTIÐI "DEVRANDAN GÖNÜLLERE" ÝSÝMLÝ PROGRAMINDA 23 MART 2010 SALI GÜNÜ SAAT 22:00 DA ERÝKDÝBÝ KÖYÜ DERNEÐÝ YÖNETÝMÝNÝ VE KÖYLÜLERÝNÝ AÐIRLAYACAK.
BU KONU ÝÇÝN SÝZLERÝN KATILIMI VE KATKILARINI BÖLGE SORUMLULARINA ÝLETMENÝZÝ BEKLÝYORUZ. Hareket : Dernek  Merkezimizden saat 20:00 de ve Temsilciliðimiz den  saat 21:00 da Araçlarla gidilecektir. 
Dernek Baþkaný : Mustafa BAYANSAL

"
Gnderen: baskan Tarih: 20.03.2010 Saat: 23:56 (6440 okunma)
(yorumunuz? | Duyuru | Puan: 0)

  KRAL KARADENÝZ DE PAYNIK GECESÝ YAPALIMMI?
Paynýk  ile ilgili materyaller

BAYBURT LU SANATCIMIZ  DEVRAN ýn KRAL KARADENÝZ  TV DE HER HAFTA SALI GÜNÜ YAPTIÐI "DEVRANDAN GÖNÜLLERE"ÝSÝMLÝ PROGRAMINDA ERÝKDÝBÝ KÖYÜ NÜ AÐIRLAYACAK.
BU KONU ÝÇÝN SÝZLERÝN KATILIMI VE KATKILARINI  BÖLGE SORUMLULARINA ÝLETÝNÝZ.
DERNEK YÖNETÝMÝ

Gnderen: baskan Tarih: 05.03.2010 Saat: 00:58 (5911 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  BAYBURT UN 92.KURTULUÞ PROGRAMI
Bayburt

Bayburt kültür ve yardým derneðimizin organize ettiði bayburt umuzun 92.kurtuluþ yýldönümü etkinliði,28 þubat 2010 pazar günü baðcýlar olimpik spor salonunda yapýlacaktýr.

Gnderen: baskan Tarih: 28.02.2010 Saat: 15:13 (5283 okunma)
(Devam... | 894 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

99 ÝsimArama


Günün Haberi
Bugn iin henz nemli bir haber yok.
Döviz Kurlarý


USD: YTL
EUR: YTL

*TCMB Gnlk Kur.

Geçmiþ Haberler
20.02.2010
· HASTALIK HABERÝ..
16.02.2010
· Erikdibi Köyü Kalkýndýrma Platformu
10.02.2010
· ERÝKDÝBÝ,NDE AÐAÇLANDIRMA FAALÝYETÝ
02.12.2009
· Köyümüzde Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi kuruldu!.
29.11.2009
· KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
22.10.2009
· Düðün Davetiyesi
29.09.2009
· KINA & DÜÐÜN DAVETÝYESÝ
20.09.2009
· Bayram Mesajý
06.09.2009
· ÝFTARA DAVET
05.09.2009
· SÜNNETE DAVET...
05.08.2009
· DOÐUM VE HASTALIK HABERÝ..
08.07.2009
· DÜÐÜN DAVETÝ
· PÝKNÝK
17.06.2009
· DÜÐÜNLERE DAVET...
· NOSTALJÝ ALBÜMÜ
03.06.2009
· Paynýk Akþamlarý HERFENE
22.05.2009
· AÇILIÞA DAVET..
17.05.2009
· TOPLANTIYA ÝCABET..!!!!
16.05.2009
· Dernek,te Kahvaltýlý Toplantý Yapýlacaktýr.
· Vefat Haberi..

Eski Haberler

Anasayfa Haber Gnder nceleme Gnder Fkra Gnder letiim

alkan Group