Bu sitenin size sunduu avantajlardan faydalanmak istiyorsanz ltfen ye olunuz.
       Anasayfa      Oyunlar      Fkralar      Yazlar      Hatralar      Soyaac      nternet      Top 10      Forumlar      S.S.S.      
Üye Giriþi
Nickname

ifre

Hala hesabnz yok mu? Hemen aabilirsiniz. yemiz olarak tema seebilme, yorum ayarlar ve isminizle yorum gnderme gibi avantajlara sahip olacaksnz.
Ana Menü
Konu Baþlýklarý

Siyaset
[ Siyaset ]

·KÝTAP TANITIMI
Destekleyenler
Çalýþkan Group Biliþim San.Tic.Ltd.Þti. .:: Yucin Bilgisayar ::. Hair Design Center Onnur Avantaj Maðazalarý
[ Destekleyenler ]
Bir Resim Bir Hatýra
Okulumuz 1942 yýlýnda hizmete girmiþtir. Etrafý kavaklarla &ccedil;evrili g&uuml;zel bir manzara ve geniþ bah&ccedil;e i&ccedil;inde k&ouml;y&uuml;m&uuml;z&uuml;n orta yerinde bulunmaktadýr.<br /><br />Zaman zaman 5 sýnýfý b&uuml;nyesinde bulundurmuþ olsa da þu anda okulumuzda iki sýnýf faaliyet g&ouml;stermektedir. &Ccedil;eþitli zamanlarda bina olarak tadilat ge&ccedil;irmiþ fakat binanýn ana iskeletinde deðiþiklik olmamýþtýr.<br /><br />Ãuan okulumuzun &uuml;&ccedil; sýnýfýndan ikisinde eðitim &ouml;ðretim yapýlmaktadýr.Bir sýnýfta ise bilgisayar, tepeg&ouml;z gibi d&uuml;zenekler konulmuþ olup bu ara&ccedil;lar kullanýlacaðý zaman bu sýnýfa girilmektedir. <br /><br />Ge&ccedil;miþ yýllarda &ccedil;evre k&ouml;ylerin &ccedil;ocuklara da (&Ccedil;iðdemlik,Karlýca ) eðitim i&ccedil;in k&ouml;y&uuml;m&uuml;z&uuml; dolayýsýyla okulumuzu kullanmýþlar. O zamanlarda derslik ihtiyacýný karþýlamak i&ccedil;in m&uuml;d&uuml;r odasý ve lojman odalarý da eðitime dahil edilmiþ. <br />En son tadilatý ise 2003 yýlýnda yapýlmýþtýr.bu tadilatla ahþap olan tavan betonarme yapýlmýþ, gayri nizami olan WC ve lavabolar deðiþtirilerek modern WC ve lavabolar yapýlmýþtýr. Okulumuzun lojmaný da tadilattan faydalanmýþtýr. Lojmana ayrýca kiler ve banyo eklenmiþtir.Bunun i&ccedil;in bir geniþlemeye gidilmemiþ eski ki salon b&ouml;l&uuml;nm&uuml;þt&uuml;r .
Erikdibi köyü ilköðretim okulu
En yiler Sayfasna Ho Geldiniz: Erikdibi Köyü Resmi Sitesi!

10 en ok okunan haber

· 1: Vefat Haberi - (7893 okunma)
· 2: YENÝ BÝR HÝZMET - (7442 okunma)
· 3: Murat Selim Kurt - (6881 okunma)
· 4: Paynýk Akþamlarý HERFENE - (6358 okunma)
· 5: KRAL KARADENÝZ TV DE BULUÞALIM... - (6257 okunma)
· 6: KONGRE - (6070 okunma)
· 7: GENÇLÝK KOLLARI SORUMLUMUZ SEÇÝLDÝ.. - (6062 okunma)
· 8: Dernek,te Kahvaltýlý Toplantý Yapýlacaktýr. - (5932 okunma)
· 9: 2006-2007 HACI ADAYLARIMIZ.. - (5844 okunma)
· 10: KRAL KARADENÝZ DE PAYNIK GECESÝ YAPALIMMI? - (5762 okunma)

10 en ok oylanan haber

· 1: Murat Selim Kurt - (13 oylar)
· 2: FUTBOL TURNUVASI - (8 oylar)
· 3: WEB SAYFALARIMIZIN DURUMU.. - (4 oylar)
· 4: HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE !! - (4 oylar)
· 5: OKS DE BAYBURT BA?ARISI 81 ?L SIRALAMASINDA 20 SIRAYI ALDI - (3 oylar)
· 6: Vefat Haberi !! - (3 oylar)
· 7: D???NLER?M?Z - (2 oylar)
· 8: Zararlý Besinler - (2 oylar)
· 9: Televizyon Sara hastasý yaparmý? - (2 oylar)
· 10: Bayburt'a topluca gidelimmi? - (2 oylar)

10 en iyi puanlanan haber (en fazla 5 puan)

· 1: Murat Selim Kurt - (4.38 puanlar)
· 2: FUTBOL TURNUVASI - (4.75 puanlar)
· 3: HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE !! - (4.25 puanlar)
· 4: WEB SAYFALARIMIZIN DURUMU.. - (4.25 puanlar)
· 5: OKS DE BAYBURT BA?ARISI 81 ?L SIRALAMASINDA 20 SIRAYI ALDI - (4.33 puanlar)
· 6: Vefat Haberi !! - (3.33 puanlar)
· 7: D???NLER?M?Z - (5 puanlar)
· 8: Aidat Ödemeleri..!!! - (5 puanlar)
· 9: Baðýþ ve Aidatýnýzý bu Hesaba bekliyoruz. - (5 puanlar)
· 10: Zararlý Besinler - (5 puanlar)

10 en ok yorumlanan haber

· 1: 2006-2007 HACI ADAYLARIMIZ.. - (12 yorum)
· 2: Güzel Bayburtumuzun 85.Kurtuluþ yýldönümünü Kutladýk. - (2 yorum)
· 3: D???NLER?M?Z - (1 yorum)
· 4: Vefat - (1 yorum)
· 5: Vefat Haberi - (1 yorum)

10 en aktif kategori

· 1: Duyuru - (7618 Hitler)

10 en aktif haber ekleyici

· 1: baskan - (39 haber)
· 2: ocaliskan - (2 haber)
· 3: topcuidris - (1 haber)

10 en ok oylanan anket

· 1: Her Sene TURNUVAYA katýlalýmmý ? - (59 oylar)
· 2: Yeni sitemiz nas?l olmu?? - (41 oylar)
· 3: Bayburt Seyahatimize Katýlmak Ýstermisiniz? - (18 oylar)
· 4: Sitede Herþey herkese açýk olsun mu? - (17 oylar)
· 5: Bu Türküyü Fonda Dinlemek istermisiniz ? - (15 oylar)
· 6: NOSTALJÝ ALBÜMÜ YAPALIMMI ? - (11 oylar)
· 7: KÖYÜMÜZDE ORMAN ÝSTERMÝSÝNÝZ ? - (9 oylar)
· 8: Yeni Dernek Merkezimizde Oyun Aleti olmasýný istermisiniz? - (8 oylar)
· 9: Sizce Dernek Baþkaný Kim Olmalý? - (7 oylar)
· 10: TELEVÝZYON PROGRAMI YAPALIMMI? - (6 oylar)

10 en aktif editr

· 1: ocaliskan - (60 haber)
· 2: baskan - (60 haber)

10 en ok okunan izlenim

· 1: TÖRESEL KÜRESELLEÞME - (45 okunma)
· 2: Sevgi Üzerine.. - (27 okunma)
· 3: Y?NE M? ?ZG?RL?K - (12 okunma)
· 4: KEND? KAZDI?IN KUYUYA D??MEK - (10 okunma)
· 5: BAYBURT'LUCA - (8 okunma)
· 6: Bayburtluca - (7 okunma)
· 7: BAYBURT'LUCA - (4 okunma)
· 8: YEN? B?R ORTADO?U MU - (4 okunma)
· 9: Milli Sevda - (4 okunma)
· 10: B?R ?NSANLIK SINAVIDIR F?L?ST?N - (3 okunma)

10 en ok indirilen dosya

10 en ok okunan sayfa

· 1: Dernek Yönetimi (61 okunma)
· 2: Üyelerimiz (26 okunma)
· 3: Dernek Tüzüðü (24 okunma)
· 4: Dernek Faaliyetleri (21 okunma)
· 5: Temsilciler (19 okunma)
· 6: Ýþverenlerimiz (17 okunma)
· 7: Erikdibi Köyü Telefon Fihristi (14 okunma)
· 8: Gurbettekiler (10 okunma)
· 9: Bayburttakiler (8 okunma)

Anasayfa Haber Gnder nceleme Gnder Fkra Gnder letiim

alkan Group